6 - 7 LATKI „STARSZAKI +”

 W najstarszej grupie chłopców i dziewczynek, z którymi prowadzimy zajęcia piłkarskie, są sześciolatki i siedmiolatki, a także o rok młodsze dzieci, które ze względu na swoje predyspozycje wyróżniają się wśród „starszaków”. Takie przeniesienie do starszej grupy oceniane jest przez trenera prowadzącego i to on podejmuje decyzję o przeniesieniu w sytuacji, gdy uzna, że będzie to dobre dla stymulacji rozwoju sportowego. Celem zajęć w tej grupie jest nabycie umiejętności, które pozwolą na podjęcie dalszych treningów w profesjonalnym klubie piłkarskim. Podstawowy program zajęć przewiduje jeden, godzinny trening w tygodniu, choć na wniosek rodziców dziecko może uczestniczyć nawet w dwóch treningach.

Także w grupie „starszaków+” zawodnicy pracują przede wszystkim nad doskonaleniem opanowanych wcześniej umiejętności oraz starają się zyskać nowe zdolności piłkarskie pod czujnym okiem wykwalifikowanych trenerów, pracujących w naszych szkółkach. Program zajęć obejmuje wskazany niżej podział czasu:

  • 35% – praca nad techniką piłkarską,
  • 20% – zabawy ruchowe,
  • 15% – gry wewnętrzne,
  • 10% – ćwiczenia ogólnorozwojowe,
  • 10% – nauka słówek piłkarskich w języku angielskim,
  • 10% – kwestie formalne i wypoczynek.