2 - 3 LATKI „MALUCHY”

Najmniejszymi dziećmi, które uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez naszą szkółkę, są 2 i 3-latki. Do tak małych dzieci trzeba podejść odmiennie niż do starszych podopiecznych. Zachęcamy do tego, żeby w treningu brali udział rodzice czy opiekunowie, którzy mogą pomóc swoim pociechom w wykonywaniu ćwiczeń. Na takim etapie zajęcia opierają się przede wszystkim na wzbudzeniu radości z gry wśród dzieci, a jednocześnie wsparciu ich koordynacji ruchowej.

Elementy typowego szkolenia piłkarskiego są wprowadzane dodatkowo, podobnie jak elementarna terminologia związana z futbolem w języku angielskim. Całe zajęcia dla najmłodszych dzieci zajmują w granicach jednej godziny lekcyjnej, czyli 45 minut, a podzielone są w następujący sposób:

  • 40% czasu wykorzystywane jest na zabawę ruchową,
  • 20% nasi trenerzy poświęcają na ćwiczenia mające podnieść ogólną sprawność ruchową organizmu,
  • 15% zajmuje doskonalenie elementów technicznych,
  • 15% czasu wykorzystywana jest na opanowanie podstawowych słów w języku angielskim, którymi operuje się w trakcie komunikacji na boisku,
  • 10% trenerzy przeznaczają na odpoczynek oraz sprawy organizacyjno-formalne.